MIJN BOEKENKAST

Hieronder een greep uit mijn boekenkast met boeken die mij inspireren en die ik jou van harte aanbeveel.

PSYCHOLOGIE EN WELBEVINDEN

De kracht van kwetsbaarheid - Brené Brown

perfectionisme, kwetsbaarheid, vertrouwen, moed, uitdagingIn De kracht van kwetsbaarheid beschrijft Brené Brown wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico's zonder dat succes gegarandeerd is. We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid durven tonen is iets wat we vaak afgeleerd hebben, en soms ook hard proberen te ontwijken. Het is immers een emotie waar bijna niemand zich echt prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan.

MINDFULNESS

Hier en nu - Thich Nhat Hanh

Nu, mindfulness, bewustzijn, aandacht, spiritualiteitThich Nhat Hann behandelt in dit boek de wonderen die mindfulness teweeg kan brengen en geeft diverse oefeningen om in het dagelijks leven werkelijk aanwezig te zijn. Aanwezig voor jezelf, met aandacht voor alles wat er in je omgaat, en met de energie om positief om te gaan met wat zich voordoet bij jezelf, bij de ander en in de wereld om ons heen.

Lopen - Thich Nhat Hanh

mindfulness, lichaamsbewustzijn, bewustzijn, meditatieElke stap is niet een reis maar een aankomst, een aankomst in aandacht, inzicht en het verlichtende besef dat je leeft. Enkel door je voeten in aandacht de Aarde te laten raken, kun je een staat van volledige aandacht, volledig aanwezig zijn, bereiken. Door rustig en aandachtig te lopen, kan je leren om te stoppen met het eeuwige zoeken, haasten en verlangen dat ons dagelijks leven beheerst.

Stilte - Thich Nhat Hanh

mindfulness, bewustzijn, meditatie, spiritualiteit, rust, stilteStilte komt uit het hart en niet uit bepaalde omstandigheden buiten onszelf. Wie vanuit stilte leeft, is niet altijd stil en zit niet de hele dag stil, maar kent geen innerlijke verstoring meer. Thich Nhat Hanh laat zien hoe mindfulness de weg wijst naar stilte in jezelf. Je krijgt de innerlijke ruimte om diep te luisteren. Dan kom je erachter hoe het echt met je is en wat je met je leven wilt. Je ziet je leven helderder en je krijgt meer aandacht voor verbinding: verbinding met jezelf, met anderen, met de dagelijkse omgeving en met de natuur.

SPIRITUALITEIT/ EENHEIDSBEWUSTZIJN

Zie, je bent al vrij! - Hans Knibbe

Zijnsorientatie, Hans Knibbe, bewustzijn, spiritualiteit, meditatie, mindfulness, non-dualiteitKen je die momenten van spontaan geluk, een door niets veroorzaakt gevoel van vrijheid of heelheid? Wil je deze gevoelens graag begrijpen en een grotere plaats in je leven geven zonder 'zweverig' te zijn? Dan biedt de originele en moderne Zijnsgeoriënteerde benadering van Hans Knibbe je een schat aan inzicht.

De kracht van het NU - Eckhart Tolle

mindfulness, nu, spiritualiteit, presentie, meditatieEen oudje, maar nog steeds actueel, hoe kan het ook anders als het over NU gaat. We zijn ons denken niet. Laat je identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, los. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen.

Ontwaken - Adyashanti

mindfulness, bewustzijn, spiritualiteit, ontwaken, meditatieVolledig vrij zijn, ontwaken, hoe doe je dat? Deze zoektocht is het onderwerp van een tweedaagse sessie die Adyashanti, van oorsprong een Amerikaanse spirituele leraar, heeft met een tiental leerlingen. De grootste uitdaging voor deze zoekers is ophouden met zwoegen in het zoeken naar de waarheid. Dat impliceert voortdurende actie en leidt tot een inspanning die zich manifesteert in strijd, angst en verwarring. Het loslaten van actie en aanvaarding is daarbij de opdracht. Als een vorm van evolutie en zonder betrokkenheid van het ego. Uiteindelijk leidt dit tot het ontwaken. Het is geschreven voor spirituele zoekers die kennis hebben van de Boeddhistische filosofie.

Dansende leegte - Adyashanti

mindfulness, bewustzijn, spiritualiteit, ontwaken, meditatieAdyashanti, geboren in 1962 in Californië, komt uit de traditie van de zenmeesters Maezumi Roshi en Suzuki Roshi. Hij heeft vijftien jaar lang zen beoefend en kreeg tijdens een van zijn meditaties een verlichtingservaring die hem daarna niet meer heeft verlaten. Zijn leraar Arvis Justi stelde hem toen voor om zelf te gaan spreken. De kracht van Adyashanti is dat hij op briljante wijze complexe materie helder kan verwoorden. Dit boek is een verzameling van zijn mooiste lezingen en gesprekken gehouden tussen 1996 en 2002. De volgende thema’s komen o.a. aan de orde: het simpele geheim van gelukkig zijn, de vreugde en uitdagingen van het spiritueel wakker worden, vrijheid, stilte, bewustzijn, ego, liefde, illusie, controle, loslaten, het eeuwige nu, compassie, het vuur van de waarheid.

VortexHealing a Magical Path - Ric Weinman

Vortex, Healing, Awakening, ontwaken, spiritualiteit, ontwikkelenVortexHealing, Divine Energy Healing is een holistisch systeem van energetische genezing en een pad naar ontwaken, geleid door goddelijke intelligentie. Engelstalig.

Awakening through the Veils - Ric Weinman

Vortex, Healing, Awakening, ontwaken, spiritualiteit, ontwikkelenAwakening through the Veils neemt de lezer stap voor stap mee door het mysterieuze proces van ontwaken. Voor de meeste zoekers is het een directe en praktische gids voor een daadwerkelijke bewustwording. Voor degenen die al wakker zijn, zal het helpen om ze te verdiepen van waar ze nu zijn. Engelstalig.

Liefde geven, liefde ontvangen - John Welwood

We beschouwen de liefde als het hoogste goed in ons leven. Desondanks hebben we er in de praktijk veel moeite mee. Met slechte relaties tot gevolg. Hoe komt dit toch? Volgens John Welwood, klinisch psycholoog en psychotherapeut en schrijver, doordat we leven vanuit onze beschadigingen en niet vanuit onze volmaakte wezenskern. Daardoor gaan minderwaardigheid en gebrekkigheid overheersen, met alle complexen en frustraties van dien. Een boek met oefeningen en voorbeelden om onze duistere kanten en zelfhaat onder ogen te zien en onze essentie te leven. Westerse psychotherapie en oostelijk wijsheid gaan in dit boek hand in hand.

De psychologie van de ontwaking- John Welwood

spiritualiteit, bewustzijn, psychologie, mindfulness, non-dualiteitHoe kunnen wij de spiritualiteit van het boeddhisme verenigen met de westerse psychologie? Hoe kunnen wij de ontwikkeling van het individu verzoenen met het spirituele loslaten van het zelf? John Welwood ontvouwt in dit boek zijn psychologie van de ontwaking, die deze beide polen wil integreren. Zijn innovatieve aanpak maakt het mogelijk.

Dzokchen - Namkhai Norbu

zelfkennis, bewustzijn, spirituaiteit, boeddhismeHet dzokchen-onderricht kan de mens helpen om zijn/haar ware staat van zijn te ontdekken en tegelijkertijd op een ontspannen manier te leven. De auteur legt uit wat 'ontspanning' is, en hoe het mogelijk is te 'oefenen' zonder dat de mens daarmee in conflict komt met zichzelf of zijn levenswijze. Dzokchen is immers geen religieuze of filosofische traditie maar overstijgt iedere religieuze overtuiging of cultuur.

LICHAAMSWERK

Trager for Self-Healing - Audrey Mairi

Trager Approach, bewustzijn, massage, presentie, mindfulnessDe Trager Approach is een holistische methode van de integratie van lichaam en geest dat zorgt voor een groter bewustzijn van het huidige moment. Het lichaamswerk creëert een gevoel van lichtheid en vreugde en draagt bij aan een goede gezondheid. In Trager voor zelfgenezing deelt Audrey Mairi, een ervaren holistische genezer, haar schat aan kennis van deze aanpak. In de eerste helft van het boek beschrijft Mairi haar persoonlijke healingreis via Trager, waardoor de lezer de noodzakelijke achtergrond krijgt voor een volledig begrip van wat het biedt. Haar kijk op verlichting is geen filosofische puzzel om op te lossen of een spirituele openbaring, maar een alledaagse ervaring gebaseerd op gewone fysieke bewegingen. De tweede helft van het boek gaat over Mentastics, mentale gymnastiek oefeningen. Deze oefeningen stimuleren het bewustzijn van het nu. Engelstalig.

Awareness through Movement - Moshe Feldenkrais

bewustzijn, beweging, lichaamswerkFeldenkrais bied met Bewustzijn door Beweging een down-to-earth en praktisch programma voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Engelstalig.

Bewegend Medicijn - Jack Liskin

Trager Approach, lichaamswerk, massage, bewustzijnEen biografie van de Amerikaanse arts en lichaamswerker dr. Milton Trager. Het benadrukt een opmerkelijk leven, volledig geleefd en een originele methode, de Trager Approach, die diep is doorgrond en grondig handen en voeten gegeven is.

Boeddha in lichaam en geest - Thich Nhat Hahn

mindfulness, bewustzijn, meditatie, spiritualiteit, rust, stilteLichaam en geest zijn onafscheidelijk. Thich Nhat Hanh onderzoekt hoe onze geest werkt, hoe de psychologie en neurowetenschappen zich verhouden tot meditatie. Hij biedt concrete oefeningen waarmee je een heldere geest kunt krijgen en het evenwicht tussen lichaam en geest kunt herstellen.

Focussen - Eugene Gendlin

lijf, lichaam. gevoel, persoonlijke ontwikkeling, focussenFocussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas wanneer men het (lijfelijk) ervaart. Gendlin deed jarenlang onderzoek naar die wezenlijke kenmerken (die therapie doen slagen), en bouwde daarop deze uiterst simpele en door iedereen toe te passen methode. In dit boek geeft hij aanwijzingen om de juiste condities te scheppen waaronder verandering mogelijk wordt, welke verandering dit ook is, door wie of wanneer ook geuit. Eugene T. Gendlin is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Chicago en laat zich vooral inspireren door de humanistische psychologie. Hij werd bekend als redacteur van het tijdschrift Psychotherapy.

OVERIG

De hele olifant in beeld - Marja de Vries

wijsheid traditie, universele wetten, wetenschap, spiritualiteitDe hele olifant in beeld is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar.

Het licht en de Korenmaat - Hans Wopereis

werk, hart, ziel, spiritualiteit, verbindingDit boek gaat over de bezielende invloed die je als individu kunt uitoefenen binnen je organisatie als je je persoonlijke spiritualiteit weet te verbinden met je dagelijks werk. Nog een hele uitdaging, want hoe maak je die verbinding in een werkomgeving die zo dikwijls geregeerd wordt door vaste routines en korte termijnbelangen? Wopereis laat zien dat als je het durft om je licht niet onder de korenmaat van de cultuur te zetten, maar het juist ten volle te laten schijnen, jíj het beslissende verschil kan maken in het doorbreken van een gevestigde cultuur. Kortom: een inspirerend en praktijkgericht boek waarin mythen, sprookjes en (bijbel)verhalen een grote rol spelen speciaal voor iedereen die van grotere betekenis wil zijn in zijn werkomgeving. Maar ook als je vanuit professioneel oogpunt geïnteresseerd bent in het verband tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.